De toegevoegde waarde van de Overseas Liaison Officer voor de Morgan Sports Car Club‘s in Engeland en over de wereld.

In de achterste pagina's van het Miscellany-magazine van de Morgan Sports Car Club (MSCC) prijkt al jarenlang de afbeelding van een kale, verbijsterde persoon. Voor velen roept dit beeld wellicht vragen op: wat voegt deze figuur precies toe aan de MSCC? De kern van het Overseas Liaison-programma is echter om groepen Morgan-liefhebbers van over de hele wereld samen te brengen en ondersteuning en advies te bieden over zaken van wederzijds belang.

De Overseas Liaison vervult verschillende cruciale rollen binnen de MSCC-gemeenschap. Een van de belangrijkste functies is het verbinden van geografisch verspreide Morgan-enthousiastelingen, waardoor een wereldwijd netwerk van gelijkgestemde individuen ontstaat. Dit netwerk biedt niet alleen een platform voor het uitwisselen van ideeën en ervaringen, maar ook voor het oplossen van problemen en het delen van expertise over het onderhoud, restauratie en rijden van Morgans in verschillende delen van de wereld.

Een ander belangrijk aspect van de Overseas Liaison is de rol die het speelt bij het verspreiden van nieuws en standpunten van de MSCC naar haar leden via de aangesloten clubs. Deze clubs ontvangen het Miscellany-magazine, dat fungeert als een essentieel communicatiekanaal voor de club. Door middel van artikelen, updates en aankondigingen blijven leden op de hoogte van de laatste ontwikkelingen binnen de club, evenementen, technische tips en meer.

Bovendien worden aangesloten clubs aangemoedigd om de redacteur van het Miscellany op de hoogte te houden van alle evenementen die zij organiseren en die mogelijk interessant zijn voor Britse binnenlandse Morganeers. Dit zorgt voor een bredere uitwisseling van kennis, ervaring en plezier tussen verschillende regionale Morgan-gemeenschappen, waardoor de banden binnen de club verder worden versterkt en verrijkt.

Kortom, de kale, verbijsterde persoon die achterin het Miscellany-magazine staat afgebeeld, vertegenwoordigt eigenlijk de essentie van de Overseas Liaison binnen de MSCC. Door het bevorderen van wereldwijde verbondenheid, het delen van kennis en het faciliteren van communicatie tussen clubs en leden, draagt de Overseas Liaison aanzienlijk bij aan het versterken en uitbreiden van de Morgan-gemeenschap over de hele wereld.

Hier een van mijn ervaringen in het buitenland.

Sinds mijn eerste buitenlandse reis in 1976 zijn er veel kilometers afgelegd en heb ik 42 landen verkend gedurende mijn 40 jaar als Morgan-enthousiasteling. Het was een tijd waarin buitenlandse reizen veel gemakkelijker waren geworden, vooral met meer dan 126.000 mijlen aan buitenlandse ervaring op mijn naam. Maar helaas lijkt de huidige tijd gekenmerkt te worden door vertragingen en onderdrukkende ambtenarij, waardoor het plannen van reizen soms ontmoedigend kan zijn.

Gelukkig biedt de MSCC Travel Club een welkome oplossing voor degenen die de vervelende voorbereidingen van individuele reizen willen vermijden. Hoewel de voorbereiding en planning soms vervelend konden zijn, maakten ze allemaal deel uit van het plezier en genot van "aan de verkeerde kant van de weg rijden". Het verkrijgen van visa en het wisselen van geld waren bijzondere bronnen van opwinding, vooral tijdens avontuurlijke ritten door Europa, met veranderende snelheidslimieten die leken te zijn ontworpen om westerse valuta te onttrekken.

Naast de bureaucratische uitdagingen hebben technologische ontwikkelingen zoals mobiele telefoons en navigatiesystemen grote veranderingen teweeggebracht. Hoewel sommigen nog steeds de voorkeur geven aan kaarten, hebben postcodes en GPS-navigatie het leven aanzienlijk vereenvoudigd (of de afhankelijkheid van navigatie mogelijk verzwakt!).

Als Overseas Liaison Officer (OLO) van de MSCC sta ik altijd klaar om anderen te helpen bij hun buitenlandse avonturen. Het traditionele Morgan-ethos van plezier, genot en wederzijdse hulp staat centraal in mijn benadering. Ontmoetingen tussen Morgan-chauffeurs van verschillende nationaliteiten hebben vaak geleid tot langdurige vriendschappen, wat de kracht van de gemeenschap benadrukt.

Voor degenen die hun eerste buitenlandse reis overwegen, deel ik graag mijn ervaringen en tips. Ik kan alleen maar zeggen dat ik enorm heb genoten van mijn avonturen (zelfs toen ik 200 kilometer van de Oostenrijks-Hongaarse grens naar Boedapest werd gesleept door een Nederlandse +8!). Sindsdien heb ik altijd een reservebrandstofpomp bij me gehad, die ik ooit aan een Italiaanse +8-chauffeur op Corsica heb gegeven die met een soortgelijk probleem kampte.

Gezien de kenmerken van de Morgan-broederschap zou ik iedereen die nog niet over de zeeën heeft gereisd, ten zeerste aanbevelen om dit zo snel mogelijk te doen. Het is een ervaring die je niet mag missen en die een onuitwisbare indruk achterlaat, gevuld met avontuur, kameraadschap en onverwachte ontmoetingen.

 

Miscellany maart 2024