Morgan Sports Car Club Limburg

Beste Morgan-vrienden,


Twee Cruijffiaanse uitspraken:

Elk nadeel heb zijn voordeel.

Alleen kan je niks, je moet het samen doen.

 

De afgelopen weken heeft het Cruiffiaans, dit zijn uitspraken die niet altijd de regels van de logica lijken te volgen, mij geholpen alle negatieve gedachten over het verleden uit mijn hoofd te zetten.

 

Gisteravond heeft er een belangrijke eerste bijeenkomst plaatsgevonden. Ondergetekende, Maarten, Ruud en Hay hebben in een constructieve en positieve dialoog de eerste stappen gezet op weg naar de oprichting van de Morgan Sports Car Club Limburg. 

Natuurlijk hebben wij ons afgevraagd, kunnen wij ons als vriendengroep een club of vereniging noemen. Praktisch is het eigenlijk als volgt. Als je met twee mensen regelmatig bij elkaar komt dan kan je dat al een vereniging noemen. Daarnaast heb je dan de juridische formalisering. Je kan die onderlinge regels vastleggen in reglementen en statuten. Vastleggen bij een notaris is niet perse noodzakelijk. Wij hebben besloten om tenminste een reglement op te stellen. Binnenkort zullen we dit reglement in concept aan jullie voorleggen. Een tweetal geformuleerde concept onderdelen wil ik jullie niet onthouden.

 

Concept: doelstelling

De vereniging heeft ten doel haar leden de mogelijkheid te bieden om kennis, informatie en ervaring betreffende het automerk Morgan met elkaar te delen en sociale activiteiten te organiseren. De vereniging zal dit doel nastreven door: 

  1. Het houden van maandelijkse bijeenkomsten waar leden informatie en ervaringen kunnen uitwisselen. 
  2. Het organiseren van activiteiten en evenementen. 

 

Concept: De leden

  1. Lid zijn zij die onder de bepalingen van dit reglement tot de vereniging zijn toegelaten en niet door het bestuur zijn geroyeerd of reglementair voor het lidmaatschap hebben bedankt. 
  2. Morgan eigenaren en iedereen die het merk Morgan een warm hart toedraagt, kunnen als lid toegelaten worden. 

 

Ik houd jullie op de hoogte over de ontwikkeling van ons ‘verenigingsembryo” 

 

Herman

President MSCCL

Emeritus ambassadeur MSCCH,

 

 

Angela & Willem proficiat met jullie tweede plaats!!